Your browser does not support JavaScript!

 

 

分類清單
102年– 系學會幹部

♦ 系學會會長:林志榮 (四資三2

♦ 副會長:羅文慧 四資三2

執行秘書: 詹惠智 四資三2

♦ 文宣組—文宣長:林浩薇 四資二1

                        組員:陳姿樺四資二1

     楊子誼四資二1

         翁郁茹四資二1

設備組—設備長:趙奕增 四資三2

    組員:陳鈞豪四資二1

         吳冠杰四資二1

♦ 活動組—活動長:曾鈺峰 四資三2

   組員:王蘊靈四資二1

     林欣恬四資二1

     李昱萱四資二1

♦ 公關組—公關長:徐銘鴻 四資三2

    組員:蔡騰杰四資三2

     潘星羽(四資二1)

     李怡萱(四資二1)

     鄭吉廷(四資二1)

♦ 攝影組—攝影長:魏均庭 四資三2

    組員:丁佳慧四資二1

♦ 總務組—總務長:陳祉諭 四資三2