Your browser does not support JavaScript!

 

 

分類清單
105

指導老師

分組名單

題目

金鴻鈞
老師

(組長)四資三2

1031406090

陳欣婷

防詐騙APP開發與應用

四資三2

1031406083

彭鈺宸

四資三2

1031406010

黃毅

四資三1

1031406059

陳思憲

四資三1

1031406012

陳重任

陳慶忠
老師

(組長)四資三1

1031406011

施柏鈞

簡易版進銷存APP

四資三1

1031406016

劉又綾

四資三1

1031406018

何孟倩

四資三1

1031406049

蔡承翰

四資三1

1031406061

曾明億

四資三2

1031406007

林胤承

黃家平
老師

(組長)四資三1

1031406065

陳亭諼

羽球即時記錄與分析APP應用

四資三1

1031406064

楊雯婷

四資三1

1031406058

王芷儀

四資三1

1031406015

曹育齊

四資三1

1031406023

林丕鑫

四資三1

1031406006

陳民泓

張李治華
老師

(組長)四資三2

1031406075

簡子霖

使用R語言進行金融大數據分析

四資三2

1031406076

陳秋依

四資三2

1031406901

莊大正

四資三2

1031406081

程聖祐

四資三2

1031406091

譚遠生

四資三2

1031406029

簡華萱

金鴻鈞
老師

(組長)四資四1

1011406007

蘇煥文

專利實務訓練

四資四1

1011406909

胡保綸

四資四1

1011406908

呂冠泓

熊建華
老師

(組長)四資三1

1031406003

劉億華

監護失智患者定位系統

四資三1

1031406002

羅紹成

四資三1

1031406005

藍元成

四資三1

1031406013

侯曉豪

四資三1

1031406042

潘冠傑

徐捷婷
老師

(組長)四資三1

1031406041

尹守廷

Apache Spark
應用於即時停車位預測

四資三1

1031406047

吳冠霖

四資三1

1031406056

朱文元

四資三1

1031406019

張世憲

羅新恩
老師

(組長)四資四2

1021406076

王家宜

架設商業網站

四資四2

1021406080

翁忠維

四資四2

1021406088

徐韻涵

四資四2

1021406083

張榕舫

四資四1

1021406031

郭羽哲

黃家平
老師

(組長)四資四2

1021406057

徐淑蓉

代購網站研究

四資四2

1021406094

張庭瑄

四資四2

1021406078

史家瑜

四資四2

1021406093

林佳燕