Your browser does not support JavaScript!

 

 

分類清單
106

 

106學年資訊管理專題

指導老師

分組名單

題目

羅新恩

資三-2

1041406082

林祖平

ERP的探討

資三-2

1041406045

周子揚

資三-2

1041406046

余振瑋

資三-2

1041406901

林靖哲

黃家平

資三-1

1042406210

鐘翔

行車紀錄器加裝定位系統

資三-1

1041406073

陳冠甫

資三-1

1041406022

牛聖貿

資三-1

1041406027

謝宛妘

蔣玫霞

資三-2

1041406902

王亭貽

B2B網站優化實作

資三-1

1041406029

劉欣蘋

徐婕婷

資三-2

1041406007

陳翊嘉

應用於網頁關鍵字規劃的資料分析方法

資三-2

1041406095

盧青暉

資三-2

1041406010

張仕旻

資三-2

1041406050

褚元琮

資三-2

1041406036

李欣隆

羅新恩

資三-1

1041406002

陳泓廷

跨境電商社群行銷實作

資三-1

1041406003

余健豪

資三-1

1041406012

趙振宏

資三-1

1041406057

陳徹賢

資三-1

1041406071

龔靖淳